Friday, 21 October 2011

Berblogging Sambil BelajarAssalamualaikum..
Berikan definisi ummah sepertimana yang dinyatakan dalam Piagam Madinah serta huraikan sejarah pembentukan Ummah di Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.

Pendahuluan

  1. Ummah bererti sekumpulan manusia yang beragama Islam dan bukan Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Islam dan mematuhi undang-undang Islam.
  2. Perkataan ummah disebut dalam al-Quran sebanyak 40 kali.
  3. Allah s.w.t berfirman bahawa setiap ummah diutuskan setiap rasul untuk memberi petunjuk.
  4. Nabi Muhammad s.a.w berjaya membentuk ummah melalui pembentukan Piagam Madinah. 
Isi

  A)    Definisi ummah    

-Ummah dalam Piagam Madinah merujuk kepada masyarakat Islam & Bukan Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Islam  & mematuhi undang-undang Islam.
-Menurut Piagam Madinah,Ummah mempunyai hak dan kebebasan  beragama.
-Ummah juga bertanggungjawab bersama-sama menegakkan keadilan  sosial & membenteras kezaliman serta tanggungjawab untuk  memperkukuh ekonomi negara.

-Masyarakat bukan Islam yang tidak mematuhi piagam madinah akan disingkirkan dari Kota Madinah dan sekaligus terkeluar dari lingkungan ‘ummah’

B)      Sejarah pembentukan ummah
1) Faktor-faktor pembentukan ummah
-pergaduhan penduduk madinah – Aus &Khazraj
-pergaduhan penduduk asal madinah dengan golongan yahudi.
-Penghijrahan golongan muhajirin ke madinah.

2) Matlamat pembentukan ummah 
-Menamatkan  permusuhan Aus & Khazraj.
-Mempersaudarakan golongan Ansar & Muhajirin.
-Menggukuhkan lagi kedudukan agama Islam di madinah.
-Membentuk umat manusia yang mulia dan kuat serta berpegang teguh kepada ajaran  
 Islam.

            3) Proses /langkah-langkah pembentukan ummah
                  a)menyatupadukan penduduk madinah
-Menyatupadukan golongan Aus & Khazraj menjadi golongan ansar.
                        -Mempersaudarakan golongan ansar dan Muhajirin.
-Menyatupadukan golongan Yahudi (Qainuqa’,Nadir,&Quraizah)
-Menyatupadukan golongan Islam dan bukan Islam.
        
              b) Membentuk perlembagaan Madinah
-Mengandungi 47 fasal
-Terbahagi kepada 2 bhgn :
 Bahagian pertama
-mengandungi 23 fasal
-berkaitan hubungan masyarakat islam sesama islam.

Bahagian kedua
-mengandungi 24 fasal
-berkaitan tanggungjawab orang yahudi terhadap negara islam madinah.

Kandungan penting perlembagaan madinah
-ketua negara islam –Nabi Muhammad
-pembentukan ummah
-kebebasan beragama
-kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi
-wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang
-jaminan keselamatan org-org bukan islam
-anggota syahifah mestilah menjalinkan hubungan erat tanpa
                             mengira agama dan keturunan

   KESIMPULAN

Masyarakat madinah selepas pembentukan piagam madinah hidup bersatu sebagai sebuah keluarga di dalam konsep ‘ummah’.

Sekian Wassalam

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...